Týden vysokoškolákem na Přírodě

Ve dnech 3. 10. – 7. 10. 2022 jsme se zúčastnili programu „Týden vysokoškolákem na Přírodě“ Univerzity Palackého v Olomouci na oboru chemie. Celý týden jsme chodili na vysokoškolské přednášky. 

V pondělí jsme navštívili katedru anorganické chemie, kde jsme si zkusili laboratorní cvičení na téma komplexní sloučeniny. V úterý jsme navštívili katedru biochemie a biotechnologie, která se nacházela
v areálu Holice, kde jsme si vyzkoušeli práci s automatickými pipetami a mikroskopy. Ve středu jsme na katedře organické chemie destilací připravovali ethylacetát. Ve čtvrtek jsme byli na katedře fyzikální chemie, kde jsme připravovali různě barevné disperze nanočástic stříbra. V pátek jsme navštívili katedru analytické chemie a zde jsme si v laboratoři vyzkoušeli elektrogravimetrii. 

Na univerzitě se nám velice líbilo, jak ve škole, tak vysokoškolský život na kolejích. Škola je moderní a nachází se zde spousta zajímavých oborů ke studiu a určitě nás nejeden zaujal. Pro všechny zúčastněné to bylo velice přínosné. Děkujeme UP Olomouc a MSŠZe a VOŠ Opava, že jsme měli možnost se tohoto programu zúčastnit a nabýt nové zkušenosti.

Za všechny zúčastněné žáky třídy 4.C a 4.L Kateřina Čížková