MORAVSKOSLEZSKÝ MATEMATICKÝ ŠAMPIONÁT 2022

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 se naši žáci třetích ročníků (Adam Frank, Daniel Zábranský a Sára Stupárková) sešli na  Wichterlově gymnáziu v Ostravě, aby změřili své dovednosti v již 19. ročníku Moravskoslezského matematického šampionátu. Každý ze soutěžících v kategorii středních škol řešil 5 náročných příkladů. Zájem o matematiku byl tento rok doslova rekordní. V kategorii ZŠ 9 se utkalo 61 čtyřčlenných družstev z 30 škol z Moravskoslezského a Zlínského kraje. Kategorie SŠ 3 je určena pro žáky třetích ročníků všech typů středních škol. Soutěžilo 98 studentů z 28 středních škol z Moravskoslezského, Olomouckého a Žilinského kraje. 

A i když se naši žáci neumístili na stupních vítězů, získali spoustu nových zkušeností. V rámci šampionátu navštívili například přednášku o „kvaternionech“ doc. Mgr. Petra Vašíka, Ph. D, což je ředitel Ústavu matematiky FSI VUT v Brně.