Učíme se praxí

Žákům 3. ročníku oboru Chemik operátor bylo dne 21.6.2022 umožněno navštívit Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity a pracovat v jejich chemických laboratořích.  Byla jim představena katedra chemie a možnosti studia na této škole.

Žáci 1. a 2. ročníku opět oboru Chemik operátor se zúčastnili ve středu 22.6.2022 16. ročníku akce Chemie a další přírodní vědy na Slezkoostravském hradě, kde byl pro ně připraven bohatý program. Mohli se podívat nebo si i vyzkoušet zábavné pokusy z oblasti biologie, chemie, fyziky a techniky. Zároveň pro ně byly připraveny matematické kvízy a soutěže.

Touto cestou žáci zjišťují, že přírodní vědy jsou nejenom potřebné obory lidské činnosti, ale mohou být i krásné a zábavné.

%d bloggers like this: