Podporujeme klub nadaných dětí

V rámci projektového dne jsme sdíleli laboratoř chemie a připravili program pro mimořádně zvídavé děti, které navštěvují „klub nadaných dětí“ při ZŠ Englišova. Jedná se o kluby, které sdružují nadané děti po celé ČR a iniciátorem tohoto projektu je Mensa ČR. Tyto kluby rozvíjí intelektuální schopnosti dětí a my jsme rádi, že můžeme pomoci rozvíjet u dětí jejich kreativitu, přirozenou zvídavost, zájem o přírodní vědy a experimentování třeba právě v naší chemické laboratoři.