Celostátní kolo SOČ

SOČ

Letos se celostátní kolo SOČ konalo v krásném středověkém městě Kutná Hora. Z naší školy až do
tohoto kola postoupil žák 4.L Vojtěch Mazur. Se svou prací na téma Porovnání čistícího pudu včel
mezi chovateli, které bylo zařazeno do kategorie – Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní
hospodářství – obsadil ze 17 účastníků velmi pěkné 5. místo. Gratulujeme.