Setkání s ředitelem školy v rámci přijímacích zkoušek

Setkání s ředitelem školy

Srdečně zveme na setkání s ředitelem školy v rámci přijímacích zkoušek, a to ve dnech 12. 4. 2022 a 13. 4. 2022 v 9,00 hod. v aule školy (1. poschodí) na hlavní budově školy Purkyňova 12, Opava.
• vysvětlení náležitostí přijímacího řízení
• seznámení s počty přihlášek dle oborů
• vyrozumění o dalším postupu v případě přijetí či nepřijetí ke studiu
• zodpovězení dotazů
Využijte možnosti setkání a vysvětlení nejasností v přijímacím řízení na naši školu.
Délka setkání 20 – 30 minut v závislosti na počtu dotazů.