SPOLUPRÁCE S UNIVERZITOU PALACKÉHO V OLOMOUCI

Exkurze UPOL

Ve středu dne 26. 1. 2022 se dvě třídy oboru Chemik – operátor 2.C a 3.C zúčastnily velmi zajímavé exkurze na katedře analytické chemie UPOL v Olomouci. Zde jsou vyvíjeny metody pro diagnostické účely, analyzovány potraviny, léčiva a drogy. Pozornost je věnována taktéž toxikologické a forenzní analýze. Našim žákům byly představeny možnosti studia na katedře, vyslechli si přednášku o propojení archeologie a chemie. Nejzajímavější a nejpřínosnější část ovšem byla komentovaná prohlídka různých druhů laboratoří, kde měli žáci možnost si prohlédnout velmi drahé přístrojové vybavení používané v moderních analytických laboratořích, o kterých se ve škole učí pouze teoreticky. A že toho nebylo málo! Měli možnost vidět kapalinovou a plynovou chromatografii, infračervenou a Ramanovu spektroskopii a vůbec nejdražší přístroj za 25 milionů určený např. pro identifikaci neznámých
látek – hmotnostní spektrometr.

Velmi milé bylo i setkání s Mgr. Štěpánem Dostálem, který je absolventem našeho oboru
Chemik – operátor, a který momentálně na katedře působí jako doktorand. Děkujeme Denise Vlčkové za umožnění exkurze a těšíme se na další spolupráci!