Výběrové řízení – kuchařka ve školní kuchyni

Výběrové řízení

Ředitel školy přijme

Kuchařku do školní kuchyně

Požadavky na místo referenta:

  • Odborná kvalifikace podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nařízení vlády č. 399/2017 Sb. katalog prací a kvalifikační předpoklady ve znění pozdějších předpisů
  • Plná způsobilost k právním úkonům
  • Občanská a morální bezúhonnost
  • Výuční list nebo maturitní vysvědčení v oboru

Náležitosti potřebné k přihlášení na uvedenou pozici:

  • Strukturovaný životopis (s uvedením kontaktů, praxe, odborných znalostí a dovedností)
  • Prosté kopie dokladů o  dosaženém vzdělání                                                            

Nutnost doložit v případě úspěchu ve výběrovém řízení před započetím pracovního poměru:

  • Výpis z rejstříku tretů ne starší 3 měsíců
  • Lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce

Nabízíme:

Krásné pracovní prostředí, výborné zázemí, plný pracovní úvazek (dobu určitou 1 rok s možností přechodu na dobu neurčitou), zajímavou práci. Platové zařazení dle platných platových předpisů, 5. platová třída (od 22 000,– Kč/měsíc dle vzdělání a praxe).

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: od 1. února 2022

Přihlášky s náležitostmi pro danou pozici zasílejte nebo osobně doručte na adresu:

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 12, 746 01 Opava

Termín doručení do 30. 12. 2021

Bližší informace o škole na www.zemedelka-opava.cz., tel. 555 333 003