Den otevřených dveří 8.12.2021

DOD 08122021

Sdrečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční ve středu 8. prosince 2021 v 16 hodin (do 18h).
NUTNÁ BEZINFEKČNOST!!! (DOLOŽENÍ OČKOVÁNÍ, PRODĚLÁNÍ NEMOCI ČI SAMOTEST NA MÍSTĚ – zdarma dodá škola)

PROGRAM:

16:00 – zahájení a představení školy v aule školy
cca 16:30 – rozdělení zájemců dle jednotlivých oborů, přesun do oborových učeben, interaktivní ukázka oboru, možnost vyzkoušet si, co daný obor obnáší (pokusy, ukázky, jízda v traktoru, ochutnávky, aranžování atd.)
cca 17:00 – prohlídka školy, tříd, drobnochovu, domova mládeže…

Aktuálně platná pravidla pro konáníspolečenských a kulturních akcí
Veřejné i soukromé společenské akce se mohou konat s limitem účastníků 1000 osob venku a 1000 osob uvnitř. Pokud je na akci přítomno více než 20 osob, musí všichni přítomní starší 12 let při příchodu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:
– negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin,
– prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
– aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní,
– negativní výsledek samotestu absolvovaného na místě.
Během společenských akcích uvnitř platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95) vždy.
Během dne otevřených dveří zajistíme také možnost samotestování absolvovaném na místě přímo ve škole (je potřeba přijít alespoň 15 minut před začátkem akce).

Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných:

%d bloggers like this: