Komunitně osvětové setkání

LETÁK - PLÍCE

PRO NEMOC ZRUŠENO – O NÁHRADNÍM TERMÍNU VÁS BUDEME INFORMOVAT! Děkujeme za pochopení.

Karcinom plic patří k nejčastějším nádorovým onemocněním v ČR, jehož příčinou je zejména vdechování tabákového kouře.

–Přijďte v pondělí 15.11.2021 od 14:45 hodin na komunitně osvětové setkání, které se bude konat v –přízemí školní budovy – centrum kariérového poradenství MSŠZe a VOŠ Opava.

Partneři:
Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN
Klinika adiktologie 1.LF UK
Česká koalice proti tabáku, z.s.

%d bloggers like this: