Vyhlášení ředitelského volna / Změna provozu DM

Covid-19

Vzhledem k současné zhoršující se epidemické situaci a šířící se nemoci COVID-19 v Moravskoslezském kraji dospěla Krajská epidemiologická komise k závěru, že je žádoucí a smysluplnou možností, jak zmírnit skokový nárůst nemocných ve školách a školských zařízeních v rámci Moravskoslezského kraje, prodloužení doby podzimních prázdnin ve školách v nadcházejícím týdnu o další dva volné dny ve dnech 25. – 26. 10. 2021. Vyhlášením 2 dnů ředitelského volna dojde k přerušení školní docházky na 9 dní, čímž by mohlo dojít ke zmírnění nárůstu počtu případů onemocnění s ohledem na průměrnou inkubační dobu (7 dní).

V této souvislosti využívám institutu vyhlášení volných dnů ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to na dny 25. – 26. 10. 2021.

Změna provozu domova mladeže. /Vzhledem k vyhlášení dvou dnů ředitelského volna/
Domov mládeže se uzavírá v pátek 22.10. 2021 v 15 hodin, příjezd do domova mládeže je v neděli 31.10. 2021 od 16 hodin.

25.10. – 26.10. 2021   ředitelské volno

27.10. a 29.10. 2021  podzimní prázdniny žáků a studentů

28.10. 2021 státní svátek