Změna podzimního termínu opravné praktické závěrečné zkoušky 2021

ORGANIZACE PODZIMNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2021

Z důvodu konání závěrečných zkoušek u oboru 41-51-H/01 Zemědělec, farmář v srpnovém termínu, se termín praktické závěrečné zkoušky překládá na 23.9.2021 na 13. hodinu.

Důvodem je splnění podmínek zákona o oznámení žáka tuto zkoušku konat měsíc před konáním zkoušky a možný čas na doplnění znalostí u neúspěšných žáků.

7. 9. 2021 v 8:00 h písemná závěrečná zkouška

23. 9. 2021 v 13:00 h praktická závěrečná zkouška

16. 9. 2021 v 7:45 h ústní závěrečná zkouška

Uchazeči, kteří budou konat opravnou zkoušku, jsou povinni minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat na sekretariátu školy.

%d bloggers like this: