Výběrové řízení na místo učitele odborného výcviku v zemědělských činnostech

Výběrové řízení

Ředitel školy vypisuje výběrové řízení na místo učitele odborného výcviku v zemědělských činnostech
Požadavky:
– Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění:
– Plná způsobilost k právním úkonům
– Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává
– Bezúhonnost
– Zdravotní způsobilost
– Odborná kvalifikace pro práci učitele odborného výcviku podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
– Znalosti a dovednosti v problematice zemědělství
Náležitosti přihlášky:
– Životopis (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail, dosažené vzdělání, průběh zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti)
– Prosté kopie dokumentů o dosaženém vzdělání
Nabízíme:
Krásné pracovní prostředí, solidní zázemí, plný pracovní úvazek (doba určitá na 1 rok s možností přechodu na dobu neurčitou), zajímavou práci.
Platové zařazení dle platných platových předpisů (učitel odborného výcviku, 10. platová třída, od 30 930,– Kč/měsíc)
Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: 1. září 2021 nebo 1. října 2021
Termín podání přihlášek: do 16. července 2021
Termín výběrového řízení: bude zveřejněn v závislosti na počtu přihlášek
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodů.
Přihlášky doručte na adresu:
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,
Opava, Purkyňova 12, 746 01 Opava.
Bližší informace o škole na www.zemedelka-opava.cz