Zpátky do školy

Zpátky do školy

Od pondělí 24. 5. 2021 začíná teoretická výuka všech žáků školy dle rozvrhu hodin a případných změn v tomto rozvrhu.

Všichni žáci musí projít v pondělí testováním. Toto budou provádět vyučující v první hodině výuky. Pokud se žák dostaví do výuky později (pondělí 2. – 5. hodinu nebo v úterý….) ohlásí se na sekretariátu školy, bude otestován a podle výsledku poslán do výuky.

S případnými dotazy se, prosím, obracejte na třídní učitele, a to jak telefonicky, tak pomocí elektronických prostředků (email, Komens,…).

Zdroj MŠMT: https://www.msmt.cz/zaci-2-stupnu-zs-se-v-nekterych-krajich-vrati-do-skol-3

%d bloggers like this: