Maturitní zkoušky – dodatek

Státní maturita, maturant, student

Osobě, která je přihlášena k povinné zkoušce společné části maturitní zkoušky (DT z CJL, MAT, ANJ) v jarním nebo podzimním termínu 2021 se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou za každou zkoušku.

Osoba, která je přihlášena k povinné zkoušce společné části maturitní zkoušky v jarním období 2021 a buďto se omluvila nebo u některé zkoušky neuspěla, se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu. Nemusí podávat další přihlášku – je automaticky přihlášena. Nedostaví-li se ke konání opravné nebo náhradní zkoušce v mimořádném termínu, je automaticky omluvena. Mimořádný termín byl stanoven na 7. – 9. 7. 2021.

Osobě, která je přihlášena ke konání praktické zkoušky v období od 19. dubna do 5. srpna 2021 se navyšuje počet opravných termínů o jeden opravný. Totéž platí pro podzimní termín 2021. Osobě, která je přihlášena k praktické maturitní zkoušce v jarním období 2021 a buďto se omluvila nebo u  zkoušky neuspěla, se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu. Mimořádný termín stanoví ředitel školy pro osobu, která konala nebo měla konat praktickou zkoušku nejdříve 15 pracovních dnů po uplynutí dne, kdy osoba měla nebo konala zkoušku.

Na mimořádný termín praktické zkoušky se musí osoba přihlásit řediteli školy do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měla konat zkoušku (v případě, že ji nekonala) nebo do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se dozvěděla hodnocení od předsedy maturitní komise.

Ředitel školy předá údaje z přihlášky CERMATU do 2 pracovních dnů ode dne podání přihlášky. Rozpis pro mimořádný termín praktické zkoušky zveřejní ředitel školy nejpozději 5 pracovních dnů před jejím konáním.

%d bloggers like this: