Jednotná přijímací zkouška 2021 – aktuální stav

Přijímací řízení

V návaznosti na krizová opatření ve školství spočívající v omezení či zákazu osobní přítomnosti žáků v důsledku vývoje epidemiologické situace v České republice byly pravidla přijímacího řízení a podmínky pro konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 upraveny opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 5. ledna 2021 [PDF, 3,03 MB].

Kompletní informace naleznete ZDE: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska