INFORMACE KPROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Důležité upozornění

Přikládáme informace k opatřením ve školství od 27. února 2021 a také důležité přílohy pro pohyb mimo okres či cestu do zaměstnání. Pokud jako zaměstnanci potřebujete dokumenty potvrdit školou, vyplňte a zašlete řediteli školy ke schválení.