Termíny konání opravných komisionálních zkoušek

Důležité upozornění

Dle nařízení MŠMT musí žáci závěrečných ročníků, kteří neprospěli na konci 1. pololetí letošního školního roku, vykonat komisionální zkoušku z jednotlivých předmětů hodnocených stupněm 5.

Termíny byly stanoveny následovně:

Třída 4. A – 9. a 10. 3. 2021

Třída 3. Za – 15. – 19. 4. 2021

Třída 3. Z2 – 15. 4. 2021

%d bloggers like this: