Etické kluby v novém roce 2021

Erasmus plus

Milé studentky a studenti,

rády bychom Vám do roku 2021 popřály pevné zdraví Vám i Vašim blízkým, dobrou náladu, hezké zážitky a také to, ať se Vám podaří splnit si některé ze svých cílů či přání. Zároveň Vás tímto zveme na on-line setkání Etického klubu, který se uskuteční příští úterý 12.1. od 14:30 do 16:30. Etický klub funguje v naší škole již od září, bohužel naživo se mohlo uskutečnit jen jedno setkání, od října se setkáváme on-line formou přes ZOOM každých 14 dní. Vždy se věnujeme jednomu tématu, které společně prozkoumáváme a debatujeme nad ním ( zdravý životní styl, WimHofova metoda otužování, nekonfliktní komunikace, vnitřní motivace).

Příští týden bude setkání věnováno bilancování uplynulého roku a diskusí a sdílení výzev a plánů pro rok letošní. Pojmenování toho, jak jsme prožili uplynulý rok a co si přejeme pro ten letošní, nám lépe pomáhá k tomu, abychom se na uplynulé záležitosti podívali více do hloubky a na ty nastávající se skutečně zaměřili a zrealizovali je. Zároveň se můžeme inspirovat ostatními. Při našich setkáních nikoho mluvit nenutíme, míra zapojení je zcela dobrovolná, někomu může více vyhovovat být jen posluchačem a pozorovatelem.

Pokud by Vás toto téma zaujalo, napište si pro odkaz na on-line setkání, připojte se v daný čas, budeme se na Vás všechny těšit, i v případě, že to bude Vaše první účast na Etickém klubu.

PS: Nikdy není pozdě začít.

Za Etický klub  Radmila Šrajerová, Monika Ticháčková a Martin Valeček