Úprava výuky v posledních ročnících od 15. 2. 2021

Důležité upozornění

Úprava výuky v posledních ročnících od 15. 2. 2021 Podle vládních opatření vydaných 1. 2. 2021: Opatření obecné povahy – Maturitní zkoušky, č. j.: MSMT-3267/2021-1, viz. příloha č. 1, Opatření obecné povahy – Závěrečné zkoušky,  č. j.: MSMT-3258/2021-1, viz příloha č. 2, Opatření obecné povahy – Absolutoria, č. j.: MSMT-3259/2021-1, viz. příloha č. 3,  jsme se

Soutěž Geologické kladívko 2021

SaltGlaciers_Zagros

Dobrý den, dovolte, abychom vás informovali, že byla vyhlášena tradiční soutěž Geologické kladívko 2021. V loňském roce jsme museli vzhledem k situaci s šířením coronaviru a následným opatřením vlády a VŠB-TUO soutěž zrušit. Neradi bychom ale o konání soutěže přišli i letos, a proto jsme se rozhodli uspořádat ji alespoň on-line formou. Naše soutěž s geovědní tematikou, určená pro

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. Nad rámec informací uvedených v Informaci k provozu škol a

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2021/2022

změny ve výuce k 25. listopadu

V závislosti na § 60, odst. 2, 3 a 4, §§ 93 a 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění všech pozdějších předpisů, na vyhlášce č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších