Zemědělec – farmář (41-51H/01)

Studenti se naučí

 • základům ručního a strojního obrábění kovů (zámečnické práce)
 • řídit, opravovat a seřizovat zemědělské stroje a traktory
 • pěstovat zemědělské plodiny (setí, ošetřování a sklizeň)
 • ošetřovat a krmit hospodářská zvířata
 • obsluhovat obilní kombajn, nakladače a stájovou mechanizaci
 • znát základy obchodní činnosti, podnikání a vedení menších zemědělských podniků s využitím všech poznatků výpočtní techniky
 • dbát o ekologii, ochranu a tvorbu životního prostředí

Bezplatně mají možnost získat řidičský průkaz na traktor, osobní (nákladní) automobil, svářečský průkaz a osvědčení pro práci s vysokozdvižným  vozíkem a motorovou pilou.

Přijímáme žáky, kteří ukončí 8. a 9. třídu ZŠ na základě podané přihlášky a lékařského vyšetření, do tříletého oboru, zakončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem. 

Profil absolventa

 • ovládá základní činnosti v zemědělství (zpracování a příprava půdy, setí, ošetřování, sklizeň a úprava plodin, přeprava materiálu, krmení a ošetřování hospodářských zvířat)
 • ovládá základní opravy zemědělské techniky, seřízení a řízení motorových vozidel (traktory, osobní a nákladní automobily)
 • osvojí si základní činnosti v zemědělském podnikání

Uplatnění absolventa po vyučení

 • v zemědělské činnosti (mechanizace práce, pěstování plodin a chov zvířat) a zpracovatelském průmyslu
 • v opravárenství
 • při obsluze a řízení motorových vozidel
 • při svařování a zámečnických pracích
 • při práci s vysokozdvižným vozíkem ve skladech

Pro učební obor jsou k dispozici specializované, moderně vybavené učebny a pracoviště. Během tříletého studia je praktikováno střídání týdenních cyklů teorie a odborného výcviku. Odborný výcvik je zajišťován na dobře vybavených pracovištích učiliště a  smluvních – školních závodů. Veškerá výuka teoretická a praktická je hrazena státem. Pro žáky zajištěno ubytování na domově mládeže a stravování. Ve škole i na domově mládeže je možnost zapojení do mimoškolní činnosti (kroužky sportovní a kulturní).

Mohlo by Vás zajímat

Učební plán ročníkový
učební plán Zemědělec
Virtuální prohlídka

3D prohlídka hlavní budovy – matterport
https://my.matterport.com/show/?m=hgTYdQ3Ashz

3D prohlídka areálu školy
https://tourmkr.com/F1nFsLnmLq

Dokumenty ke stažení