5. 10. 2020
Usnesení vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 č.958
Informace pro školy a školská zařízení o vydání nařízení krajské hygienické stanice


1. 10. 2020
Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

– Informace k výuce na dálku:
Výuka na dálku
Principy a zásady vzdělávání na dálku
Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem


15. 9. 2020 – Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče).Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11. 9. 2020

Dopis ministra zdravotnictví
Doporučený postup OSPDL ČLS JEP – určeno pro školy
Algoritmus respirací
Algoritmus karanténa


9. 9. 2020 – Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a rekordním nárůstům nových případů bude od čtvrtka 10. 9. 2020 platit povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov v celém Česku.
Ing. Arnošt Klein
ředitel školy a školního statku


31. 8. 2020 – Základní hygienická pravidla pro školní rok 2020/2021 – Směrnice ředitele školy – ke stažení zde.