Zemědělec - farmář - VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole; zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem.

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení – Zemědělec

Odvolání proti nepřijetí nezletilého žáka

Odvolání proti nepřijetí zletilého žáka

 

Zemědělec - výsledky 22042023
Zahradník - VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole; zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem.

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení – Zahradník

Odvolání proti nepřijetí zletilého žáka

Odvolání proti nepřijetí nezletilého žáka

Nástavbové studium Podnikání - VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Vzhledem ke zrušení zápisových lístků u nástavbového studia je doručením správního rozhodnutí o přijetí založen právní akt přijetí ke studiu. V případě zájmu o studium Vás žádáme o vyplnění informací, které jsou uvedeny pod čarou pro odstřižení a odevzdání škole do 12. 5. 2023. Tím stvrdíte zájem o studium a místo Vám bude drženo. Pokud tak neučiníte, bude místo v daném oboru nabídnuto uchazečům, kteří se umístili v rámci přijímacího řízení za Vámi.

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení – Podnikání

Dopis s přijetím – Nástavbové studium

Odvolání proti nepřijetí nezletilého žáka

Odvolání proti nepřijetí zletilého žáka

Nástavba Podnikání - výsledky 29042023
Přírodovědné lyceum - VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole; zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem.

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení – Přírodovědné lyceum

Odvolání proti nepřijetí nezletilého žáka

Odvolání proti nepřijetí zletilého žáka

Lyceum - výsledky 29042023
Chemik-operátor / Chemik - VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole; zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem.

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení – Chemik

Odvolání proti nepřijetí nezletilého žáka

Odvolání proti nepřijetí zletilého žáka

Chemik - výsledky 29042023
Agropodnikání - VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole; zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem.

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení – Agropodnikání

Odvolání proti nepřijetí nezletilého žáka

Odvolání proti nepřijetí zletilého žáka

Agropodnikání - výsledky 29042023