Školní praxe

Poučení žáků před nástupem na praxi:
1.A a 2.A ročník vždy ve STŘEDU o velké přestávce (9.40-10.00 hod.) v kanceláři č.207 (Nová hala 1. patro) u ZŘ pro praktické vyučování Mgr. Vlastimila Dluhoše
3.A a 4.A ročník vždy ve ČTVRTEK o velké přestávce (9.40-10.00 hod.) v kanceláři č.207 (Nová hala 1. patro) u ZŘ pro praktické vyučování Mgr. Vlastimila Dluhoše
Hodnocení praxe
1. Žák bude hodnocen ze zpracování zadaných úkolů a zápisu průběhu praxe v sešitu individuální praxe
2. Žák je na individuální praxi hodnocen přiděleným instruktorem v hodnotícím listu. Žák hodnotící list odevzdá se sešitem s vypracovanými úkoly.
Termín odevzdání sešitu a hodnotícího listu je do 5 dnů od ukončení praxe v kanceláři 2.07 – Nová hala u Mgr. Vlastimila Dluhoše, při nedodržení termínu je žák hodnocen nedostatečně.
Kontakt v případě potřeby: Mgr. Vlastimil Dluhoš, mobil 736765518, email: vlastimil.dluhos@zemedelka-opava.cz

TÝDENÍ ROZPIS PRAXÍ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KK4ViYbl648-4q8vYOdm6jtQ5vc-fsqS54Bttos0JII/edit#gid=141454700

ROZPIS INDIVIDUÁLNÍCH PRAXÍ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9boFygTe2Pncf3LNTPgIyGbxg0QZoeLr2v9QQPhww/edit?ts=5d8afa45#gid=0