SETKÁNÍ S VĚDCI

Setkání s vědci je již tradiční akce pořádaná na Masarykově střední zemědělské škole v Opavě ve spolupráci se zemědělskými výzkumnými ústavy a univerzitami. Tato aktivita vznikla v roce 2012 v rámci programu MŠMT Vzdělání pro konkurenceschopnost, jehož prioritním cílem byla popularizace výsledků vědy a výzkumu pro veřejnost. Bývalé plodinové výzkumné ústavy si i po privatizaci zachovaly orientaci na pro ně tradiční plodiny, kromě toho se ale doplňkově věnují i výzkumu okrajových plodin a dalším aktivitám často dost odlišným od původního zaměření pracoviště. O to jsou takové činnosti zajímavější. Organizátoři zvolili název Setkání s vědci, protože se jim nelíbil populární termín happening a obdobné anglicismy. Zástupci výzkumných pracovišť a univerzit formou diskuse u exponátů studenty seznamovali se zajímavými výsledky výzkumu včetně ochutnávky netradičních produktů.  Úplně první Setkání s vědci bylo na téma S vědci v kuchyni, jeho cílem bylo představit studentům a dalším návštěvníkům méně známé plodiny a možnosti jejich použití. Setkání mělo až nečekaný úspěch, akce se v letošním roce proto konala již počtvrté, tentokrát na téma Poklady z genofondu a zajímavosti z výzkumu.

Masarykova střední zemědělská škola vznikla již v roce 1920 a jako tradiční zemědělská škola funguje dodnes. Jedná se o nádhernou budovu neoklasicistní architektury umístěnou v parku se sbírkou zajímavých dřevin. Škola má obory zaměřené na zemědělství, zahradnictví, ekologii a přírodovědné předměty s důrazem na biologii, chemii a fyziku. O studium na škole je velký zájem a její kapacita 610 žáků je zcela naplněná. Škola tvoří jeden komplex se Školním statkem a podnikem OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. (bývalá Výzkumná stanice zemědělská, poté Výzkumná stanice olejnin) a patří proto k nejucelenějším vzdělávacím zařízením ve svém oboru v České republice. Toto sousedství není náhodné, při jeho založení byla cílem podpora vzájemné spolupráce ku prospěchu všem zúčastněným – škola jako zdroj vzdělání, školní statek pro získání praxe v oboru a zemědělský výzkum jako zdroj odborných poznatků. Zakladatele školy by určitě potěšilo, že tato jejich idea je i po sto letech od založení stále naplňována. Společný projekt v rámci programu MŠMT výraznou měrou přispěl k prohloubení a rozvoji této spolupráce.