JEDNODENNÍ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST

Každoročně škola se spolupracujícími organizacemi pořádá nebo poskytuje zázemí pro přednášky, ukázky, školení, workshopy. Každoročně organizujeme celkem 20 – 30 velkých akcí pro 30 – 150 účastníků. Tyto akce škola pořádá ve spolupráci s firmami, např. Agrární komorou, Správou ochrany rostlin, Českou společností rostlinolékařskou, Genoservisem a. s., firmou BASF, Agrofertem Holding a. s., Ekotoxou, Mendelovou univerzitou v Brně, Výzkumným ústavem chovu skotu v Rapotíně. Zemědělským svazem a Magistrátem města Opavy.