Poradenství

Ing. Marie Drösslerová  – Metodik prevence

marie.drosslerova@zemedelka-opava.cz

555 333 012

 

Mgr. et Mgr. Anna Rotreklová – Školní psycholog

anna.rotreklova@zemedelka-opava.cz

734 646 661

Konzultační hodiny: kabinet: 2. patro – dveře 104 (uvnitř knihovny za dveřmi 101, kde prosím zvoňte)

PONDĚLÍ      8:00 – 16:00

ÚTERÝ          dle domluvy nebo 8:00 – 10:00

Konzultaci je možné sjednat telefonicky, e-mailem nebo osobně v konzultačních hodinách. Z důvodu zaměstnání ve škole na částečný úvazek a práce v dalších organizacích je možné, že mne výjimečně v uvedené časy nezastihnete. Vždy tuto informaci vyvěsím na štítku na dveřích 101. Zastihnout mne však můžete na uvedeném mobilním telefonu.

Školní psycholog vykonává činnosti poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační. Při práci se psycholog řídí etickými normami své profese a veškeré informace, které při své práci získá, jsou vázány profesním tajemstvím. Zákonní zástupci udělují souhlas k činnosti školního psychologa. Služby školního psychologa jsou poskytovány pro studenty, jejich zákonné zástupce a pedagogy školy bezplatně a informace, které jsou během nich získány, jsou považovány za důvěrné. O obsahu konzultací se studentem, rodiči či s jinými zákonnými zástupci nemůže být bez souhlasu informován ani pedagog školy. 

Ve škole je umístěna SCHRÁNKA DŮVĚRY. Nachází se v hlavní budově školy v přízemí vlevo od hlavního vchodu na stěně mezi dveřmi 49 (učebnou 2.C) a dveřmi 47 (učebnou Centra kariérového poradenství OKAP II). Schránku lze využít i pro anonymní sdělení. Jednou týdně ji vybírá školní psycholog a řeší její obsah.

Ing. Martina Kupková – Výchovný poradce

martina.kupkova@zemedelka-opava.cz

555 333 012