Vzdělávací obory

Učební obory

Zemědělec, farmář

Studenti se naučí

 • zvládat práce ve všech zahradnických oborech
 • množit, vysazovat, osetřovat, hnojit zahradnické rostliny ve sklenících i na volné půdě, realizovat sadové úpravy (okrasné zahradnictví)
 • zhotovit běžné vazačské výrobky (vazby z čerstvých živých i suchých materiálů)
 • osvojovat si různé aranžérské techniky (čerstvé a suché vypichované vazby, prostorové ozdoby pro všechny příležitosti – adventní, smuteční, svatební kytice…)
 • zvládat technologii zpracování ovoce a zeleniny
 • znát základy obchodní činnosti, podnikání a vedení menších zahradnických podniků s využitím všech poznatků výpočetní techniky
 • dbát o ekologii, ochranu a tvorbu životního prostředí
 • ovládá použití, opravy a udržování drobných ručních zahradnických nářadí a obsluhu zahradnických strojů (malotraktor s adaptéry, motorová pila, vysokozdvižný vozík)
 • zvládá základy sadovnických úprav (výsadba dřevin, zakládání travnatých porostů, budování drobných staveb), osvojí si základní činnosti v zahradnickém podnikání

Bezplatně mají možnost získat osvědčení pro práci s motorovou pilou, vysokozdvižným vozíkem a křovinořezem.

Uplatnění absolventa po vyučení

 • v zahradnické činnosti (pěstování zeleniny, ovoce, květin a sadové úpravy) a zpracovatelském průmyslu
 • v oblastech květinářství, dekoratérství a vazačských úprav
 • při obsluze zahradnických strojů a zařízení
 • při práci s vysokozdvižným vozíkem a obsluze a řízení motorových vozidel (T)

Přijímáme žáky, kteří ukončí 8. a 9. třídu ZŠ na základě podané přihlášky a lékařského vyšetření, do tříletého oboru, zakončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem. 

UČEBNÍ PLÁN 

 

Zahradník, zahradnice

Studenti se naučí

 • zvládat práce ve všech zahradnických oborech
 • množit, vysazovat, osetřovat, hnojit zahradnické rostliny ve sklenících i na volné půdě, realizovat sadové úpravy (okrasné zahradnictví)
 • zhotovit běžné vazačské výrobky (vazby z čerstvých živých i suchých materiálů)
 • osvojovat si různé aranžérské techniky (čerstvé a suché vypichované vazby, prostorové ozdoby pro všechny příležitosti – adventní, smuteční, svatební kytice…)
 • zvládat technologii zpracování ovoce a zeleniny
 • znát základy obchodní činnosti, podnikání a vedení menších zahradnických podniků s využitím všech poznatků výpočetní techniky
 • dbát o ekologii, ochranu a tvorbu životního prostředí
 • ovládá použití, opravy a udržování drobných ručních zahradnických nářadí a obsluhu zahradnických strojů (malotraktor s adaptéry, motorová pila, vysokozdvižný vozík)
 • zvládá základy sadovnických úprav (výsadba dřevin, zakládání travnatých porostů, budování drobných staveb), osvojí si základní činnosti v zahradnickém podnikání

Bezplatně mají možnost získat osvědčení pro práci s motorovou pilou, vysokozdvižným vozíkem a křovinořezem.

Uplatnění absolventa po vyučení

 • v zahradnické činnosti (pěstování zeleniny, ovoce, květin a sadové úpravy) a zpracovatelském průmyslu
 • v oblastech květinářství, dekoratérství a vazačských úprav
 • při obsluze zahradnických strojů a zařízení
 • při práci s vysokozdvižným vozíkem a obsluze a řízení motorových vozidel (T)

Přijímáme žáky, kteří ukončí 8. a 9. třídu ZŠ na základě podané přihlášky a lékařského vyšetření, do tříletého oboru, zakončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem. 

UČEBNÍ PLÁN