Kalendář akcí 

Harmonogram školního roku
1. 9. zahájení školního roku
1. 9. školení BOZP
9. 9. třídní schůzky 1. ročníků
září lékařské prohlídky 1. Z1 a 1. Z2
1. – 3. 9. didaktické testy maturitní zkoušky (st – pá)
13. – 14. 9. maturitní zkoušky ústní a profilové (po a út)
7. 9. písemné závěrečné zkoušky
23. 9. praktické závěrečné zkoušky
16. 9. ústní závěrečné zkoušky
28. 9. státní svátek
30. 9. sběr školních matrik
30. 9. přihlášky absol. témat 3. VOŠ
říjen školení 1. pomoc
říjen jízda zručnosti traktorem s přívěsem – regionální kolo Moravskoslezský a Olomoucký kraj
5. 10. představení školy vých. poradcům ZŠ
22. – 23. 10. oslavy 100 let školy a Den zvířat (pát – sob
říjen veletrh povolání Opava
28. 10. státní svátek
27. a 29. 10. podzimní prázdniny (stř a pát)
listopad školení požární ochrany
1. 11. klasifikační porada (po)
4. 11. třídní schůzky SRPDŠ
8. 11. den otevřených dveří (po)
17. 11. státní svátek
26. – 27. 11. „Advent na zemědělce“ (pát a sob)
30. 11. přihlášky žáků k maturitní zkoušce – jarní termín
1. 12. uzávěrka přihlášek k maturitní zkoušce
1. 12. den otevřených dveří TEVA 15 – 17 hod.
2. 12. adventní posezení se seniory Rybníček
7. 12. písemné opravné závěrečné zk.
2. – 22. 12. praxe 3. VOŠ
8. 12. praktické opravné závěrečné zk.
8. 12. den otevřených dveří
16. 12. ústní opravné závěrečné zk.
23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny (čtv – ned)
3. – 7. 1. volno 2.Za za prázdnin. praxi
10. – 14.1. volno 1.Za za prázdnin. praxi
3. – 9. 1. zápočtový týden VOŠ
10. – 30. 1. zkouškové období VOŠ
8. 1. den otevřených dveří
26. 1. pololetní klasifikační porada
31. 1. zveřejnění kritérií přijímacího řízení
31. 1. předávání vysvědčení
4. 2. pololetní prázdniny
21. 2. – 27. 2. jarní prázdniny okres Opava (pon – ned)
28. 2. jmenování komisařů, předsedů MZ a ZZ
1. 3. termín pro doručení přihlášek na SŠ
1. – 3. 3. školní kolo SOČ (út – čt)
9. 3. školení řidičů referenčních vozidel
15. 3. jmenování místopředsedů ZZ
29. 3. jmenování místopředsedů a členů komisí MZ
31. 3. sběr dat ze školních matrik
březen lyžařský výcvik 1. ročníků
14. 4. – 18. 4 velikonoční prázdniny a velikonoce (čt – po)
19. 4. klasifikační porada
21. 4. třídní schůzky
22. – 23. 4. Den mláďat a Den země (pa a so)
duben požární nácvik
26. 4. klasifikační porada 4. C, 4. A, 4. L, 2. N
29. 4. vysvědčení 2. N, 4. C, 4. A, 4. L (pá)
27. – 29. 4. svatý týden 4. C, 4. A (stř – pá) – 1. část
28. – 29. 4. svatý týden 4. L, 2. N (čtv – pá) – 1. část
29. 4. odevzdání absol. prací 3. VOŠ
2. – 6. 5. didaktické testy maturitní zkoušky
3. a 4. 5 přijímací zkoušky do maturitních oborů (úte a stř)
9. – 10. 5. svatý týden 4. C, 4. A (pon – úte) – 2. část
11. – 13. 5. praktická maturitní zkoušky 4. A (stř – pát)
11. – 13. 5. praktická maturitní zkoušky 4. L (stř – pát)
11. – 13. 5. praktická maturitní zkoušky 4. C
16. – 18. 5. svatý týden 4. L, 2. N (pon – stř) – 2. část
16. – 22. 5. zápočtový týden 3. VOŠ
16. – 27. 5 3. A – volno za prázdninovou praxi
16. – 19. 5. profilová část maturitní zkoušky 4. C
16. – 20. 5. profilová část maturitní zkoušky 4. A
18. 5. praktická maturitní zkoušky 2. N
23. 5. – 12. 6. zkouškové období 3. VOŠ
23. – 27. 5. profilová část maturitní zkoušky 4. L
23. – 27. 5. profilová část maturitní zkoušky 2. N
25. 5. slavnostní vyřazení 4. A a 4. C
27. 5. klasifikační porada 3. Z2
květen II. kolo přijímacího řízení SŠ
30. 5. – 3. 6. volno 2. Z2 za prázdninovou praxi
31. 5. předání vysvědčení 3. Z2
1. 6. písemná závěrečná zkouška 3. Z2
1. 6. klasifikační porada 3.Z1
2. 6. slavnostní vyřazení 4. L a 2. N
2. a 3. 6. náhradní termín přijímacích zkoušek
2.- 6. 6. praktické závěrečné zkoušky 3. Z2
3. 6. předání vysvědčení 3. Z1
6. – 10. 6. volno 2. Z1 za prázdninovou praxi
6. 6. písemná závěrečná zkouška 3. Z1
7. 6. klasifikační porada 3. Za
7. – 9. 6. praktické závěrečné zkoušky 3. Z1
7. – 10. 6. studijní volno 3. Z2
9. 6. předání vysvědčení 3. Za
10. 6. písemná závěrečná zkouška 3. Za
10. – 15. 6. studijní volno 3. Z1
13. – 15. 6. praktické závěrečné zkoušky 3. Za
13. 6. – 19. 6. volno před absolutoriem 3.VOŠ
13. – 14. 6. ústní závěrečné zkoušky 3. Z2
16. – 17. 6. ústní závěrečné zkoušky 3. Z1
16. – 21. 6. studijní volno 3. Za
16. – 17. 6 opravné zkoušky 4. A, L, C, 2. N, 3. Z1, 3. Z2, 3. Za (čtv – pát)
21. 6. klasifikační porada 2. A
22. – 23. 6. ústní závěrečné zkoušky 3. Za
20. 6. absolutorium 3. VOŠ
23. 6. předání výpisů 2. A
24. 6. slavnostní vyřazení 3. Z, Za
23. 6. slavnostní vyřazení VOŠ
25. 6. přihláška žáků k maturitní zkoušce – podzimní termín
28. 6. klasifikační porada
30. 6. předání vysvědčení
1. 7. – 31. 8. letní prázdniny (pát – stř)
červenec-srpen prázdninové praxe
2. A 1 týden, termíny:
11.-15.7.2022
15.-19.8.2022
3.A 2 týdny individuální praxe v průběhu měsíce červenec-srpen 1.7.-23.8.
1.Za 1 týden, termíny:
7.-12.7.2022
18.-22.7.2022
8.-12.8.2022
2. Za 1 týden, termíny:
25.-29.7.2022
1.-5.8.2022
2. Z1, 2. Z2 1 týden, termíny:
18.-22.7.2022
25.-29.7.2022
1.-5.8.2022
8.-12.8.2022
15.-19.8.2022
25. 8. nástup pedagogů do školy, klas. porada
26. a 29. 8. opravné zkoušky 1. – 3. ročníků (pát + pon)
30. 8. porada (úte)