INFORMA

Akce probíhá po dva dny v Opavě. Pravidelně se také účastníme i v dalších městech, zde je to pod jinými názvy – Ostrava (dva dny), Bruntál, Orlová, případně dle zájmu i v dalších městech. Jde o představení se (tedy školy) žákům devátých tříd, případně jejich rodičům. Většina škol a učilišť přistupuje k Informě jako k akci náborové. Uznáváme, že tuto funkci Informa také má, ale volíme přístup jiný, původně akcí zamýšlený. Podat potencionálním žákům objektivní informace a usnadnit jim tak jejich rozhodování. To je – nic nezkreslovat, nezamlčovat, být při podávání informací otevřený. Myslíme si, že toto je dosaženo tím, že celou akci připravují a zajišťují studenti. A to ne vybraní, kteří by hovořili tak, aby se to škole „líbilo.“ Pravdou je, že se tomu děje v rámci výuky Marketingu. Proto příslušný vyučující na přípravě a zajišťování hladkého průběhu Informy spolupracuje. Takto se stává uvedená akce dobrým prubířským kamenem pro studenty naší školy při přípravě na vystupování před veřejností.