DVOUDENNÍ KRAJSKÁ KONFERENCE EVVO

Konference je pro cca 150 účastníků. Akce je pořádána ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Univerzitou Karlovou v Praze a Klubem ekologické výchovy, na kterou získává škola dotaci 100 000,– Kč má velmi pozitivní ohlas mezi učiteli mateřských, základních i středních škol. V rámci přednáškového bloku jsou představeny prezentace didaktické transformace tématu ukázky školních projektů a vzdělávacích programů k problematice EVVO. Druhý den jsou v rámci akce „Inspirace pro všechny“ představeny úspěšné projekty, náměty hodné následování či nabídky exkurzí pro mateřské, základní i střední školy. V bloku výjezdů a ukázek dobré praxe účastníci konference navštíví úspěšně realizované projekty a nabídky spolupráce v oblasti EVVO.