Chemik operátor – (28-42-L/01)

Příprava žáků k práci v chemickém průmyslu (všech možných zaměření), na chemickou výrobu (technologický proces) a na průběžnou kontrolu chemické výroby (laboratorní kontrola). Absolventi budou také připraveni k dalšímu studiu na vysokých a vyšších odborných školách.

Cíle studijního oboru

 • podchytit žáky s hlubším zájmem o chemii v jakékoliv oblasti chemické výroby (anorganická chemie, organická chemie, biochemie, petrochemie aj.)
 • připravit absolventa na flexibilitu – umět se přizpůsobit měnícím se požadavkům a podmínkám
 • díky výběrovým a volitelným předmětům se žáci mohou již během studia připravovat (specializovat) na budoucí zaměstnání (speciální obor)
 • zvolené specializaci podřidit i odborný výcvik
 • připravit žáky prostřednictvím učebních okruhů (struktura a vlastnosti látek, základy strojírenství a elektrotechniky, technologické procesy a řízení, průběhy procesů a dějů, kontrola a rozbory látek, ekonomie, ekologie a bezpečnost průběhů dějů a procesů) na rozmanitou možnost uplatnění, a to nejen v chemickém průmyslu
 • orientovat přípravu žáků na náročné studium na vysokých a vyšších odborných školách
 • připravit žáky nejen po stránce vědomostí, dovedností a postojů, ale též pro praktický osobní život
 • podnítit absolventy k využívání svých znalostí při ochraně a tvorbě životního prostředí

Uplatnění absolventa po maturitě

 • v celém spektru chemického průmyslu (s hlavní specializací na farmaceutický a plastikářský průmysl) – iniciátorem byly velmi známé firmy, kterým chybí kvalifikovaní pracovníci – Ivax Pharmaceuticals s. r. o., Opava (dříve Galena, nyní majitel Teva Pharmaceuticals), Linaset a. s., Alfa Plastik a. s., PF Plasty CZ s. r. o.
 • uplatnění v činnostech laboratorního i provozního charakteru
 • práce v administrativní a správní činnosti zejména v oblastech zvoleného oboru
 • pokračování v prohlubování znalostí a dovedností studiem na vysokých a vyšších odborných školách

Mohlo by Vás zajímat