DVOUDENNÍ VÝSTAVY A PŘEHLÍDKY „ADVENT NA ZEMĚDĚLCE“

Advent na zemědělce probíhá vždy v pátek a v sobotu před první adventní nedělí v areálu celé školy. Za dobu svého 12 letého života si získal velkou oblibu. „Snažíme se držet tradiční linku této akce, jež vítá přicházející čas adventní. Co nejvíce jsme se zaměřujeme na předvánoční dílničky pro děti, na samostatné tvůrčí aktivity návštěvníků při výrobě vlastních adventních věnců, komentované ukázky tvorby vánočních aranžmá, ukázku tradičního i současného pojetí adventního času. Zaměřujeme se na  onu mystickou a tvůrčí atmosféru a doplnili ji trhy – ne naopak, jak je tomu u řady jiných komerčních akcí,“

Skolni sbor

Žáci zahradnických oborů školy tradičně zdobí osm vánočních stolů a soutěží o nejzdařilejší aranžmá, avšak opomenout nesmíme ani výtvarnou soutěž pro děti mateřských a základních škol, tentokrát

 na vánoční téma. Každoročně je v této kategorii vystaveno  neuvěřitelných 150 exponátů o velikosti 1 metr, každý naprostý originál vytvořený dětmi mateřských a žáky základních škol ze širokého okolí.

Součástí akce je také Veselé peklo s živými čerty či Mikulášská nadílka. Návštěvníci mohou obdivovat také výstavu betlémů, zvířátka, a nedílnou součástí je velká prodejní výstava vánočního zboží a sortimentu různých soukromých prodejců. Žáci školy každoročně připravují velmi oblíbený zoo koutek. Všichni si mohou sami vyrobit vánoční ozdoby, svíčky, věnce, ozdobit si perníček nebo se dozvědět něco o zvycích u nás i v zahraničí. Návštěvníci se dále mohou těšit na pestré vystoupení živých kapel, pěveckých souborů, tanečníků, kejklířů, či bubenického orchestru. V přízemí hlavní budovy vítají návštěvníky žáci školy v krojích, živý betlém  a cimbálová muzika.

Připraveno byla také tradičnAdvent na zemedelceí vystoupení pěveckého sboru školy s pásmem vánočních písní a koled, opakovaná koňská čtverylka v provedení jezdeckého oddílu naší školy a chemické divadlo žáků oboru chemik-operátor s vánočním programem.

Každoročně si organizátoři připraví do programu i mnoho novinek a zajímavostí, které program celé akce obohatí. Po oba dny se mohou návštěvníci přihlásit na projekce  mobilníh

o planetária, výstavu loutek a kouzelnou vánoční vesničku, a každoročně je  program Adventu na zemědělce zakončen v  pátek i v sobotu krásným ohňostrojem.

Jak vypadá ročník akce „Advent na zemědělce“ pohledem statistika?

Školou projde cca 10 000 návštěvníků, nejvíce bývá pátek večer bylo ve škole současně přítomno 2 500 návštěvníků, je zde 50 vystavovatelů, 20 tvůrčích dílniček pro děti, 6 expozic na témata Josefa Lady, 8 soutěžních vánočních stolů, ozdobeno bylo více než 500 adventních věnců, vystaveno 154 originálních 1 m vysokých soutěžních exponátů na téma vánoční svíčka od dětí MŠ a žáků ZŠ ze širokého okolí, proběhne 10 vystoupení školního pěveckého sboru i kostýmového chemického divadla a 6 čtverylek v podání jezdeckého oddílu školy, dva 10 minutové ohňostroje s vánočními písněmi, zakončené písní Ave Maria ukončí každý den. Zvláštností bývá výstava loutek, laserové bludiště, mobilní planetárium, 35 betlémů.

Odměnou organizátorům této mimořádné akce je vynikající prezentace školy na veřejnosti, rozzářené oči malých návštěvníků a mnoho děkovných dopisů široké veřejnosti.