Přírodovědné lyceum – (78-42-M/05)

Příprava žáků ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách, zejména technologického a přírodovědného charakteru

Cíle studijního oboru

 • podchytit žáky s hlubším zájmem o přírodu, ochranu životního prostředí a přírodní vědy, kteří mají studijní předpoklady a ambice
 • poskytnout těmto žákům vědomosti a dovednosti všeobecně vzdělávacího i odborného charakteru, které jim umožní snadněji se rozhodovat o dalším vzdělávání
 • orientovat přípravu žáků na náročné studium na vysokých a vyšších odborných školách, připravit je nejen po stránce vědomostí, dovedností a postojů

Profil absolventa

 • disponuje znalostí dvou světových jazyků na úrovni běžné hovorové komunikace
 • osvojí si základní poznatky z ekonomiky, informačních a komunikačních technologií, umí používat matematické a ekonomické vědomosti a dovednosti při řešení reálných situací, zvládá techniku administrativy
 • zná význam vzdělání pro svoji osobní kariéru, má předpoklady pro uplatnění se na trhu práce, osvojí si dovednosti organizovat a řídit své další studium a pracovní činnost
 • osvojí si poznatky z biologie, geografie, chemie, fyziky a matematiky na úrovni potřebné pro úspěšné studium přírodovědně orientovaného terciálního vzdělání v oblasti chemie, biologie, potravinářství, ochrany životního prostředí, zemědělství, technologií zpracování surovin
 • dovede analyzovat přírodovědné problémy, osvojí si přírodovědné metody a postupy používané v laboratořích, chápe principy základních technologií v energetice, chemickém a potravinářském průmyslu, zemědělství, při ochraně a tvorbě životního prostředí

Uplatnění absolventa po maturitě

 • studium na vysokých a vyšších odborných školách zaměřených na biologii, chemii, životní prostředí, potravinářství, učitelství, zemědělství apod.
 • uplatnění v činnostech laboratorního i provozního charakteru v oblastech příslušné profilace
 • práce v administrativní a správní činnosti zejména v oblastech příslušné profilace

Mohlo by Vás zajímat

Učební plán ročníkový
učební plán Lyceum
Virtuální prohlídka

3D prohlídka hlavní budovy – matterport
https://my.matterport.com/show/?m=hgTYdQ3Ashz

3D prohlídka areálu školy
https://tourmkr.com/F1nFsLnmLq