Organizace školního roku

2020/2021

1. 9. zahájení školního roku (út)
1. 9. školení BOZP (út)
3. 9. opravné a náhradní absolutoria
10. 9. třídní schůzky 1. ročníků (čt)
září lékařské prohlídky 1. Z1 a 1. Z2
1. – 4. 9. maturitní zkoušky písemné (út – pá)
 10. – 11. 9. maturitní zkoušky ústní a profilové (čt a pá)
7. 9. písemné závěrečné zkoušky
9. 9. praktické závěrečné zkoušky
15. – 19. 9. MČR a ME v orbě
16. 9. ústní závěrečné zkoušky
28. 9. státní svátek (po)
30. 9. sběr školních matrik
30. 9. představení školy vých. poradcům ZŠ
30. 9. přihlášky absol. témat 3. VOŠ
říjen školení 1. pomoc
1. 10. jízda zručnosti traktorem s přívěsem – regionální kolo
Moravskoslezský a Olomoucký kraj
16. -17. 10 oslavy 100 let školy
21. – 22. 10. veletrh povolání Opava (čt a pá)
28. 10. státní svátek (st)
29. a 30. 10. podzimní prázdniny (čt a pá)
listopad školení požární ochrany
2. 11. klasifikační porada (po)
4. 11. třídní schůzky SRPDŠ (st)
9. 11. den otevřených dveří (po)
17. 11. státní svátek (út)
27. 11.- 28. 11. „Advent na zemědělce“
30. 11. přihlášky žáků k maturitní zkoušce – jarní termín
1. 12. uzávěrka přihlášek k maturitní zkoušce
7. 12. písemné opravné závěrečné zk.
2. -22. 12. praxe 2. a 3. VOŠ
8. 12. praktické opravné závěrečné zk.
9. 12. den otevřených dveří (st)
16. 12. ústní opravné závěrečné zk.
17. 12. vánoční setkání zaměstnanců školy se seniory (čt)
14. – 18. 12. volno 1. Za za prázdnin. praxi
23. 12. – 3. 1. vánoční prázdniny (st – ne)
4. – 10. 1. zápočtový týden VOŠ
11. -31. 1. zkouškové období VOŠ
9. 1. den otevřených dveří (sobota)
25. 1. pololetní klasifikační porada (po)
28. 1. předávání vysvědčení (čt)
29. 1. pololetní prázdniny (pá)
30. 1. zveřejnění kritérií přijímacího řízení
8. 2.  – 14. 2. jarní prázdniny okres Opava (po – ne)
28. 2. jmenování komisařů, předsedů MZ a ZZ
1. 3. termín pro doručení přihlášek na SŠ
2. – 4. 3. školní kolo SOČ (út – čt)
9. 3. školení řidičů referenčních vozidel (út)
15. 3. jmenování místopředsedů ZZ
29. 3. jmenování místopředsedů a členů komisí MZ
31. 3. sběr dat ze školních matrik
březen  lyžařský výcvik 1. ročníků
březen zahájení správního řízení u přijímacího řízení
29. 3. klasifikační porada (po)
31. 3. třídní schůzky SRPDŠ (st)
1. 4 – 5. 4. velikonoční prázdniny a velikonoce (čt – po)
10. 4. písemná maturitní práce z cizího jazyka
11. 4. písemná maturitní práce z českého jazyka
12. – 19. 4. přijímací řízení
23. – 24. 4. Den mláďat a Den země
duben požární nácvik
26. 4. klasifikační porada 4. C, 4. A, 4. L, 2. N (po)
26. – 29. 4. svatý týden I. část 4. C (po – čt)
27. – 29. 4. svatý týden I. část 4. A, 4. L, 2. N (út – čt)
30. 4. vysvědčení 2. N, 4. C, 4. A, 4. L (pá)
30. 4. odevzdání absol. prací 3. VOŠ
3. – 7. 5. did. testy a písemné práce MZ
10. – 11. 5. svatý týden II. část 4. L, 4. A (po – út)
10. – 28. 5. praxe 2. VOŠ
12.  – 21. 5. ústní zkoušky a profilové 4. A
12.  -28. 5. ústní zkoušky a profilové 4. L
10. – 21. 5. praxe 3. A volno za prázdninovou praxi
19. – 20. 5. svatý týden II. část 2. N
7. 5. svatý týden II. část 4. C
17. – 23. 5. zápočtový týden 3. VOŠ
10. 5. – 21. 5. ústní zkoušky a profilové 4. C
21. 5. – 28. 5. ústní zkoušky a profilové 2. N
24. 5. – 13. 6. zkouškové období 3. VOŠ
28. 5. klasifikační porada 3. Z2
31. 5. předání vysvědčení 3. Z2
31. 5. termín doručení přihlášek pro VOŠ
31. 5. – 4. 6. zápočtový týden 2. VOŠ
květen II. kolo přijímacího řízení SŠ
31. 5. – 4. 6. volno 2. Z2 za prázdninovou praxi
1. 6. písemná závěrečná zkouška 3. Z2
2. 6. slavnostní vyřazení maturantů (st)
2. – 4. 6. praktické závěrečné zkoušky 3. Z2
2. 6. klasifikační porada 3. Z1
3. 6. předání vysvědčení 3. Z1
4. 6. písemná závěrečná zkouška 3. Z1
4. 6. I. kolo přijímacího řízení VOŠ
7. – 9. 6. praktické závěrečné zkoušky 3. Z1
7. 6. klasifikační porada 3. Z2
7. – 10. 6. studijní volno 3. Z2
7. – 11. 6. volno 2. Z1 za prázdninovou praxi
7. 6 – 25. 6. zkouškové období 2. VOŠ
8. 6. předání vysvědčení 3. Za
9. 6. písemná závěrečná zkouška 3. Za
10. – 15. 6. studijní volno 3. Z1
10. – 14. 6. praktické závěrečné zkoušky 3. Za
11. – 14. 6 ústní závěrečné zkoušky 3. Z2
14. 6. – 20. 6  volno před absolutoriem 3.VOŠ
15. – 18. 6. studijní volno 3. Za
16. – 17. 6 ústní závěrečné zkoušky 3. Z1
16. – 17. 6 opravné zkoušky 4. A, L, C, 2. N, 3. Z1, 3. Z2, 3. Za (st – čt)
21. 6. klasifikační porada 2. A (po)
21. – 22. 6. ústní závěrečné zkoušky 3. Za
21. 6.. – 22. 6. absolutorium 3. VOŠ
23. 6. předání výpisů 2. A (st)
24. 6. slavnostní vyřazení 3. Z, Za
25. 6. přihláška žáků k maturitní zkoušce – podzimní termín
28. 6. klasifikační porada (po)
30. 6. předání vysvědčení (st)
1. 7. – 31. 8. letní prázdniny (čt-út)
   
červenec-srpen prázdninové praxe
 2. A 1 týden, termíny:
12. – 16. 7. 2021
16. – 20. 8. 2021
3. A 2 týdny individuální praxe v průběhu měsíce červenec-srpen
1. Za 1 týden, termíny:
7.  –  13. 7. 2021
19. – 23. 7. 2021
2. Za 1 týden, termíny:
26. – 30. 7. 2021
2. –  6. 8. 2021
2. Z1, 2. Z2 1 týden, termíny:
19. – 23. 7. 2021
26. – 30. 7. 2021
2. –  6. 8. 2021
9. – 13. 8. 2021
16. – 20. 8. 2021
25. 8. nástup pedagogů do školy, klas. porada (st)
26. a 27. 8. opravné zkoušky 1. – 3. ročníků (čt + pá)
30. 8. porada (po)